Historik

HISTORIK

I en ortstidning från den 1 april 1925 läser man bl.a. följande, att ”KFUM har inom sig bildat en musikavdelning sedan man förvärvat den gamla Sölvesborgs Musikkårs instrument, vartill en för oss hjälpsam person bidragit. Nu bedrives musikövningarna energiskt i folkskolan och pojkarna tutar väldeliga efter herr Gustav Svenssons taktpinne. Det förljudes att musikkåren lovat bidraga med musik den 6 juni”.

1929 övertog skräddarmästare Thage Antonsson taktpinnen och kvarstod som  ledare till sin bortgång 1962. Tyvärr fanns det ingen som ville taga på sig ansvaret  som musikalisk ledare efter Thage Antonsson så i fortsättningen blev det endast några sporadiska framträdanden vid 1:a majreveljen.

Musikminne nedtecknat av Lars Fröberg

”Under de första åren blev det många konsertturnéer i Skåne och Blekinge. Vi var flitiga att åka omkring. Vi höll våra konserter i kyrkor och IOGTs lokaler. På den tiden fick vi transporteras på en öppen lastbil, och ett minne som särskilt etsat sig in, är när vi skulle uppträda i Lönsboda. Vår chaufför hade tagit fel på vägen och var ute i periferin och körde. Genom att tiden närmade sig framträdandet så hade han högsta fart på lastbilen. I en kurva gick det för fort med påföljd att en stor sten låg i vägen och i den våldsamma sammanstötningen som skedde, kastades de längst bak sittande fram, och några av instrumenten blev skadade och kunde således icke användas. Färden fortsatte och flera grindar, som hindrade betesdjur, fick öppnas och stängas, varför vi kom två timmar försent . Publiken hade kommit och efter återbetalning av inträdesavgiften hade man avlägsnat sig igen. Vad var att göra, jo med musikanterna på lastbilen körde vi runt i byn och spelade och kungjorde vår ankomst och konserten kunde börja med fullsatt salong. Till nästa plats kunde man i tid meddela vår försening och även här fullföljdes programmet till allas belåtenhet.”

På våren 1975 kom några av de äldre musikerna med Lars Fröberg i spetsen överens om att  försöka få nytt liv i musikkåren. Vid nybildandet bytte man namn från KFUMs musikkår till Sölvesborgs Musikkår.

Under de första åren leddes Musikkåren av Kurt Nilsson, som 1977 lämnade över taktpinnen till Ejve Franzén som då var kommunal musikledare i Olofström.

1981 anställdes Gunnar Gårdnäs  som kommunal musikledare i Sölvesborg. Han blev även musikalisk ledare för Musikkåren. Det var under hans tid som Musikkåren fick de nya uniformer som vi nu har. Lars Fröberg och Gunnar Gårdnäs var de drivande när det gälle att köpa gamla Betel. Byggnaden inköptes den 28 juni 1983 och efter ett stort frivilligt arbete från medlemmarna i Musikkåren kunde Musicum invigas under hösten.

Stolar och porslin hade inköpts på en konkursaktion i Karlskrona. Nu gällde det att så fort som möjligt betala av på de lån som Musikkåren var tvungna att ta när Musicum inköptes. I dag finns inga lån på fastigheten, däremot finns det ganska stora utgifter varje år för underhåll. Eftersom det är vi medlemmar som äger Musicum så måste vi göra allting själva.

Inte heller Gunnar Gårdnäs stannade som kommunal musikledare i Sölvesborg. Under hösten 1983 anställdes Yngve Nordin som Gårdnäs efterträdare och han tog även på sig ansvaret som dirigent i Musikkåren. Yngve Nordin var en musikledare med många idéer han startade bl.a. Musikskolans blåsorkester Symhponic Band. Inom Musikkåren startade han ett storband som vi gav namnet Sölvesborgs storband. Detta var inte så uppskattat av det andra storbandet i Sölvesborg. Big Band 0456 såg det som en konkurrent. 

Vi hade en stor fördel i förhållande till andra orkestrar eftersom  vi ägde en egen fastighet där vi fritt disponerade våra lokaler. Yngve Nordin var initiativtagare till Club Musicum som vi drev under några år. Musikkåren bjöd in olika orkestrar och musikgrupper att spela en fredag i månaden. Medlemskort såldes till allmänheten och eftersom inga andra än medlemmar kom in hade vi länsstyrelsens tillstånd att ha servering av lättare maträtter. Vi hade även tillstånd att servera öl och vin. Kvällarna var mycket uppskattade men byggde på att Musikkårens medlemmar ställde upp och förvandlade Musicum till café inför dessa kvällar. Man fick också tjänstgöra som serveringspersonal och ta betalt för det som konsumerades. Det var även ett stort jobb att skaffa nya orkestrar som helst skulle ställa upp gratis. Det kändes därför naturligt att efter ett par år göra ett uppehåll i denna verksamhet. Bland sölvesborgarna var Club Musicum mycket uppskattat.

Under årens lopp har Musikkåren givit många konserter med bl.a. Lasse Lönndahl och Sonja Stjernqvist. Vid en konsert 1982 blev Sonja Stjernqvist utnämnd till hedersmedlem i Musikkåren. Andra kändisar som givit konsert med Musikkåren är Marianne Mörck och Lasse Berghagen.

1978 deltog Musikkåren för första gången i den 6:e Internationella Musikfestivalen i Bad Bramstedt i Tyskland. Bad Bramstedt ligger 4 mil norr om Hamburg. Musikkåren har deltagit i ytterligare ett antal Musikfestivaler som hålls där vart tredje år. Senast år 2006. De senaste gångerna har Musikkåren, efter lång och trogen tjänst i Bad Bramstedt, fått den stora äran att ge avslutningskonserten i det stora öltältet. En oerhört rolig konsert med en stämning som är svår att beskriva. Under årens lopp har festivalen blivit större och större och omfattar nu 2000 musiker i 50 orkestrar från 8 nationer. Musikkåren var 1986 bjudna till Herdorf som ligger nära Köln. Vid besöket inbjöd Musikkåren den tyska orkestern att besöka Sölvesborg vilket skedde 1988.

Yngve Nordin flyttade tillsammans med sin familj till Afrika  för att deltaga i ett SIDA projekt och under några år hade ha tjänstledighet från musikledartjänsten. Då han 1989 sade upp sin anställning anställdes Pelle Saur som kommunal musikledare. Han övertog även dirigentskapet för Musikkåren. Pelle Saur var en mycket drivande kraft och ville göra Musikkåren till en symfonisk blåsorkester. Dessa ambitioner ledde till att Musikkåren anhöll om medel från Balkenhausenfonden för inköp av diverse slagverksinstrument som t.ex. pukor, konsertbastrumma, klockspel, vibrafon m.m. Anhållan bifölls och vi fick pengar att köpa alla de slagverksinstrument som Musikkåren i dag förfogar över. Givetvis låter vi musikskolan använda instrumenten i sin utbildning. Musikskolan har dessutom under lång tid hyrt Musicum av Musikkåren men har nu flyttat till annan loka.

År 1990 kunde vi i kommunens  förslag till budget konstatera att inte en enda krona fanns upptagen till den kommunala Musikskolan. I besparingssyfte tänkte politikerna lägga ner Musikskolan. Tillsammans med  Musikskolans föräldraförening genomförde  Musikkåren ett antal demonstrationer med syfte att rädda Musikskolan. Detta lyckades. Musikskolan fördes över från skolförvaltningen till fritid och kultur. Ett lyckat drag, har det visat sig. Pelle Saur kände sig dock kränkt och flyttade tillbaka till Söderhamn.

År 1992 deltog Musikkåren i en musikfestival i Saeby på Jylland. En mycket trevlig resa. Vi bodde på vandrarhem och i en skolsal.

År 1994 tog Helena Janhans Öringe över det musikaliska ansvaret för Musikkåren. Hennes motto är kvalité och trivsel. Under Helenas  tid som dirigent har antalet musiker ökat så att vi nu är ca 30–35 medlemmar.

Nyårsafton 1994 – 95 spelade Musikkåren på nyårsnatten då Sölvesborgs 550 års jubileum startade. En annorlunda och trevlig spelning.

Detta var en kort historik sammanställd av

Göran Welander

Ordf. 1987 - 2000